[Marathi] शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज कार्यशाळा

 • कोर्स कसा बघायचा ?
  05:09
 • सुरुवात!
  08:58
 • संज्ञा / व्याख्या
  34:13
 • गाव नमूना 1 ते 21
  08:09
 • शेतजमीन प्रकार, मोजणी व परिमाणे
  11:25
 • इनाम व वतन जमीनी
  03:18
 • शेतजमिनीची खरेदी
  16:33
 • शेतजमिनीची मालकी हक्क नोंद
  21:54
 • ऑनलाइन संकेतस्थळे आणि साधने
  28:24
 • महा-रेरा कायदा २०१६ [सारांश]
  09:45
 • आता पुढे काय?
  04:07