[Marathi] शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

 • Course level: All Levels

Topics for this course

11 Lessons03h

शेतजमीन कायदे, हक्क, नोंदणी व महसूल दस्तऐवज कार्यशाळा

कोर्स कसा बघायचा ?00:05:09
सुरुवात!00:08:58
संज्ञा / व्याख्या00:34:13
गाव नमूना 1 ते 2100:08:09
शेतजमीन प्रकार, मोजणी व परिमाणे00:11:25
इनाम व वतन जमीनी00:03:18
शेतजमिनीची खरेदी00:16:33
शेतजमिनीची मालकी हक्क नोंद00:21:54
ऑनलाइन संकेतस्थळे आणि साधने00:28:24
महा-रेरा कायदा २०१६ [सारांश]00:09:45
आता पुढे काय?00:04:07
6,500

Material Includes

 • Video Tutorials
 • PDF Downloads
 • Website links
 • Certificate

Requirements

 • Mobile/Computer
 • Internet Connection

Target Audience

 • जमीन घेणाऱ्या प्रत्येकासाठी
 • जमीन असणाऱ्या प्रत्येकासाठी
 • प्रॉपर्टी एजंट
 • कायदेशीर सल्लागार
 • लायजनिंग एजंट
 • गुंतवणूकदार

Want to receive push notifications for all major on-site activities?