Real Estate Coaching

MahaRera Agent Training and Exam

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified Authorised Training Partner MahaRera Agent Training and Exam Registration (MahaRera GR no. 41 /2023) महारेरा प्रशासनाने एजंटसचे प्रशिक्षण आणि त्यांनी प्राप्त करायच्या “Certificate of Competency” प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने लिहिलेले पत्र क्र. महारेरा/सेक्रेटरी/419/2023/दि. 13 मार्च 2023 याकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे. एजंटस म्हणून काम करण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2023 […]

MahaRera Agent Training and Exam Read More »